Kişisel Bilgiler

 
 

Telefon                             +90(554)5730440

E-Mail Adresi                    egean.tr@gmail.com
Medeni Durumu                Evli
Doğum Yeri/Tarih            Ortaklar/Aydın/Turkey – 08.10.1950
Askerlik Durumu/Yıl        Tamamlandı
Uyruğu                              T.C.
İş Deneyimi                      36 yıl
Çalışma Durumu               Çalışıyor
Website                             www.erdalirgat.com 

                                           https://www.linkedin.com/in/erdal-irgat-architect-29368690/

Görev Tanımları                 : 

*İş programının hazırlanması , günlük, haftalık ve aylık raporların hazırlanması,           
  şantiye imalatlarının günlük  izlenmesi (inşaat, e
lektrik, mekanik, iş ile ilgili                 
  ekipman  ve diğer donanım
  ekipmanları),

*İnşaat  imalatlarının, iş programına uygun olarak zamanında; sözleşme,  yönetmelik
  ve talimatlara uygun kalitede 
gerçekleşmesini,  iş güvenliği  yönetmelik ve
  talimatları d
oğrultusunda sağlamak,

*Yüklenici ile, plan  ve proje ayrıntılarını hazırlık safhasında görüşüp, saha şartlarının
  ,testler  ile belirlenmesini sağlamak,  

 
*Mühendislik teknik ve şartnameleri altındaki alet ve ekipmanı kullanarak malzeme
 test  ve analizlerinin yapılması,

*Yüklenici Proje Müdürü ofisinde haftalık değerlendirme toplantısı yaparak;  inşaatta
  kullanılan malzemelerin sertifika uygunluğu, b
eton ve çelik için harici bağımsız
  laboratuvarlarca yapılan, test
sonuçlarının izlenmesi, uygunsuz sonuç varsa 
  raporlanarak
arşivlenmesi, inşaatta kullanılan kritik malzemelerin sahaya
  çıkmadan depolamada (kalınlık,son kullanma süresi, kapalı olarak düzenli
  istiflenmesi,vb.) kontrol edilmesi, imalat
  alanındaki  malzemelerin korunması, saha
  performansında
 kaliteyi yakalamak  için çözüm aramada tavsiyelerde bulunarak
  raporların düzenlenmesi,

*İnşaat  yapım süresinde inşaata  dahil olan bütün işler ile altyapı ve peyzaj işlerinin
  proje  ve  sözleşme  uygunluk  denetim
sorumluluğunu,  inşaat bitiminden sonra da
 devam ettirmektir. 
İnşaat yapım sürecinde, teknik bilgi ve tecrübeleri, deneyimleri  
 aktararak, kaliteli sonuca ulaşmaktır.